Jednostki

14 WĄGROWIECKI SZCZEP HARCERSKI “KRUKI”

Komendantka Szczepu:  phm. Weronika Łasut

14 Wągrowiecka Gromada Zuchowa  pwd. Michał Kliszewski
14 Wągrowiecka Drużyna Harcerska  dh. Julia Adamczewska
14 Wągrowiecka Drużyna Starszoharcerska pwd. Dawid Wyszyński
14 Wągrowiecka Drużyna Wędrownicza pwd. Hubert Jezierski
JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE SAMODZIELNIE 
Drużyna Nieprzetartego Szlaku w Gołańczy
7 Skocka Drużyna Harcerska “Hyce” hm. Andrzej Surdyk
8 Wągrowiecka Drużyna Harcerska “Płomienie” dh. Maja Marcinkowska
72 Skocka Drużyna Wędrownicza “Focus” pwd. Edward Surdyk
102 Wągrowiecka Drużyna Wędrownicza  “RUDY” pwd. Krzysztof Urban
Krąg Seniorów “Damy Radę” hm. Jerzy Mianowski
GRUPY WIEKOWE
zuchy dzieci w wieku 6-10 lat bawią się w gromadach
harcerze dzieci w wieku 10-13 lat przez grę poznają świat i ludzi
harcerze starsi młodzież w wieku 13-16 lat poszukują różnych pól działania, nowych pasji i zainteresowań
wędrownicy młodzież w wieku 16-21 lat wędrując i pomagając ludziom szukają swojego miejsca w życiu
instruktorzy dorośli członkowie ZHP przygotowani do pracy wychowawczej prowadzą drużyny oraz wspierają pracę innych instruktorów
starszyzna i działacze dorośli członkowie ZHP wspierają działalność wychowawczą instruktorów