Komenda Hufca

W skład Komendy Hufca wchodzą:

Komendant Hufca hm. Krzysztof Wojtaszek
Z-ca Komendanta Hufca ds. organizacyjnych pwd. Krzysztof Urban
Z-ca Komendanta Hufca ds. programu phm. Weronika Łasut
Skarbnik Hufca Katarzyna Gramza
Członek Komendy Hufca ds. promocji i wizerunku pwd. Marianna Kłos